Pierwszy polski system płatności bezkartowych BLIK

BLIK to system i schemat płatności mobilnych, jeden z pierwszych na rynku europejskim, z unikalnym modelem współpracy między bankami, wspieranym przez innowacyjną technologię informatyczną i szerokie możliwości, jakie dają obecnie urządzenia mobilne. Zbudowany w oparciu o partnerstwo sześciu największych polskich banków, system płatności pozwolił na stworzenie jednej, zintegrowanej platformy dla wszystkich urządzeń mobilnych. Był prawdziwym przełomem na rynku m-płatności w Polsce.

Początki BLIK
Wraz z rozwojem sieci akceptacji, BLIK umożliwił swoim użytkownikom płacenie w wielu punktach - online, w kanale mobilnym, w fizycznej sieci bankomatów, sklepów, urzędów pocztowych, lokalnych biur i u wielu innych dostawców usług. Polish Payment Standard Ltd. (PSP) jest operatorem BLIK. Spółka została założona w grudniu 2013 roku przez sześć największych banków w Polsce. Udziałowcami PSP są: Alior Bank (Grupa PZU), Bank Millennium (Grupa Banco Comercial Portugues), Bank Zachodni WBK (Grupa Santander), ING Bank Śląski (Grupa ING), mBank (Grupa Commerzbank) oraz PKO Bank Polski (największy bank detaliczny w Polsce i środkowej i wschodniej Europie). Banki stowarzyszone obsługują około 20 milionów klientów, co stanowi mniej więcej 70% polskiego rynku. 

System płatności mobilnych BLIK stał się również "systemem płatności BLIK"
Polski Standard Płatności uzyskał pozytywną decyzję polskiego banku centralnego. BLIK jest w chwili obecnej dostępny dla około 70% klientów polskich banków. 7 sierpnia 2017 roku Polski Standard Płatnosci złożył do Prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli banku centralnego, formalny wniosek o zgodę na wprowadzenie "Programu płatności BLIK". Była to konsekwencja zmienionego projektu ustawy o usługach płatniczych, która weszła w życie. Ustawa wprowadziła pojęcie systemu płatności do polskiego systemu prawnego.  Szybka decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego uczyniła z BLIK pierwszy system płatności bezkartowych w Polsce. Decyzja potwierdza, że ​​BLIK spełnia wszystkie wymogi prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu. Zgodnie z prawem systemy płatności są nadzorowane przez Narodowy Bank Polski, a więc bank centralny. 

BLIK to innowacyjny system płatności nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Teraz stał się pierwszym systemem płatności bez karty. To ogromny krok w kierunku jego dalszego rozwoju i upowszechniania.

Zobacz również